butelki, napoje, chemia gospodarcza, woda mineralna
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - zwanym dalej RODO informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA P.H.U. „BUTELX” Grzegorz Kula 32-310 Klucze, Bogucin Duży 67, tel.32-6260300, mail: butelx@wp.pl
 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług lub zawarcia umowy
 
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wiążący umową , zgodnie z przepisami prawno-podatkowymi
 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług , zawarcia umowy a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług , zawarcia umowy
 
9.)Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
10)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji